2019
Skisser
Illustrasjon
Besøk siden
Jeg ble interessert i tegning, og skisset med blyant og noen ganger akvarell. Jeg lærte mye om observasjon, detaljer og komposisjon.

Jeg ble interessert i tegning, og skisset med blyant og noen ganger akvarell. Jeg lærte mye om observasjon, detaljer og komposisjon.