2021
Medhjelper
Front-end
Besøk siden
Jeg utviklet medhjelper.com med Sanity CMS og frontend-rammeverket Gatsby, fra konfigurering av felter i CMS og uthenting av data, til utvikling av blokker og brukergrensesnitt.

Jeg lagde komponenter og sidetyper til i React og med CSS-i-JS-biblioteket Emotion, implementerte responsiv design og korrekt semantikk for god universell utforming.

Jobbet også med en interaktiv prototype med API-søk og filtrering mot JSON-data fra clinicaltrials.gov. Satte opp Google Analytics og Google Tag Manager med event tracking for å tracke ord som ble brukt i søkeskjemaet.

Samarbeidet tett med designere (grafisk, interaksjon, tjeneste), og var med på å formulere brukerhistorier, deltok i workshops og bidro til å forme brukeropplevelse og design.