2016
KLP
Grafisk design
Besøk siden
Jeg var grafisk designer for KLP og designet portalen Kundeside med dokumentlister i ulike kategorier, datavisualiseringer og interaktive elementer som innboks og skjemaer.

Jeg var også med på innsikts- og konseptutviklingsarbeid, og designet en prototype for en interaktiv fondsvelger i HTML, CSS og JavaScript hvor brukerne kan velge hva de sparer til og hvor lenge de vil spare, før de får inspirasjon og veiledning til fond som passer med ønsket risiko og tidshorisont.