2022
Bane NOR
Illustrasjon
Besøk siden

Jeg bidro med tegninger og skisser for å formidle konsepter som skylagring, tverrfaglige team og samarbeid på en fengende og lettfattlig måte.