2014
Byte
Illustrasjon
Besøk siden
Jeg tegnet jeg en samling med illustrasjoner for design- og teknologiselskapet Byte som ble brukt som visuell identitet på nettsiden, i presentasjoner, sosiale medier og nyhetsbrev.