2018
Bufdir
Front-end
Grafisk design
Besøk siden
Jeg utviklet frontenden på Bufdirs kommunemonitor for barnefattigdom og barnevern. Jeg utviklet komponentene i React, både visuelle elementer og interaktivitet.

Jeg konfigurerte og tilpasset Highcharts til visning av grafer og visualiseringer, og gjorde kompliserte filtreringer av data fra API-et med React slik at sluttbruker kan styre visningen i brukergrensesnittet.

Prosjektet vant diplom i Visuelt-konkurransen 2019. Jeg fikk jobbe tett med designer gjennom hele prosessen, og bidro med ideer og innspill på designet og brukeropplevelsen.