2018
Bufdir
Front-end
Grafisk design
Besøk siden
Jeg utviklet frontenden på Bufdirs kommunemonitor for barnefattigdom og barnevern. Jeg utviklet komponentene i React, både visuelle elementer og interaktivitet.

Jeg konfigurerte og tilpasset Highcharts til visning av grafer og visualiseringer, og gjorde filtreringer av data fra APIet med JavaScript og React slik at sluttbruker kan styre visningen i brukergrensesnittet.

Prosjektet vant diplom i Visuelt-konkurransen 2019. Jeg fikk jobbe tett med designer gjennom hele prosessen, og bidro med ideer og innspill på designet og brukeropplevelsen.